ล่าสุด

คณาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์นำทีมโดย ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง และอาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ พร้อมทั้งนักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดทำบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright จำนวน 200,000 ตัว เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อใช้เรียนรู้และฝึกทักษะ ทั้งนี้มหาวิทยลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะศูนย์ประสานงานภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่อบรมถ่ายทอดความรู้และการใช้งานบอร์ด KidBright ให้กับครูอาจารย์และนักเรียน จำนวน 200 โรงเรียน ทั่วภาคใต้

Facebook Comments

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยเข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีฟโก้ จำกัด //บริษัท SCG Experience และโครงการทางลอดถนนพัฒนาการ-รามคำแหง โดยมีนักศึกษาและอาจารย์ รวม 50 คน

Facebook Comments
ser