ล่าสุด

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา” ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2561

    

“กิจกรรมกีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศกรรมโยธา” ระหว่าง วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความมุ่งหวังให้นักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ภายในหลักสูตร เพื่อที่จะเข้าถึงและรับทราบปัญหาในด้านการเรียน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ตามแผนการเรียนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรั่วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์และความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาระหว่างชั้นปี 1-4 ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จึงมีความประสงค์จะขอจัดกิจกรรม “กีฬาโยธาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาวิศวกรรมโยธา” ภายใต้โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปประเทศเกาหลีใต้

,

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีศูล มณีน้อย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปประเทศเกาหลีใต้ 2 อาทิตย์ เพื่อเข้าร่วม World Camp เพื่อเป็นอาสาสมัครต่างประเทศ จากโครงการงานค่ายเยาวชนนานาชาติ 2018 IYF World Camp Thailand วันที่ 19-21 มีนาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยอาสาสมัครจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ความคิด และวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่อาสาสมัครจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือคนอื่นและปลูกความฝันในจิตใจของผู้ที่ไม่มีความฝันหรือยังหาความฝันของตนไม่พบ

จบไปแล้วสำหรับค่าย ComCamp เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2561

 

 

จบไปแล้วสำหรับค่าย Com Camp เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ความประทับใจยังคงไม่ลืมเลือน ค่ายดีๆ ที่มีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความอบอุ่น สำหรับน้องๆคนไหนที่พลาดค่ายในปีนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะ

ser