ล่าสุด

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สุดเจ๋ง!!

นายชาญชัย ชัยชาญ ศิษย์เก่ารุ่น 56  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้พัฒนาระบบติดตามรถไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ผ่านเว็บไซต์ ebus.wu.ac.th

 

Facebook Comments

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดรับนักศึกษาใหม่ 220 คน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เปิดสอน 6 หลักสูตร
 ทดสอบ Icon
1. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี
ทดสอบ Icon 2. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ทดสอบ Icon 3. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
ทดสอบ Icon 4. หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ 
ทดสอบ Icon 5. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
ทดสอบ Icon 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครรอบแรกวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2561 รอบ Portfolio 

ผู้สมัครมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.นักเรียนมัธยม ชั้นปีที่ 6 สายวิทย์ – คณิต

2.มีเกรดเฉลี่ยนสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50

สนใจสมัครได้ที่ http://entry.wu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-673-101-5 หรือ Facebook : School of Engineering and Resources, Walailak University

 

Facebook Comments

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ให้สัมภาษณ์หนังสือ Freedom Travel

ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร หัวหน้าสาขา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้สัมภาษณ์ในหนังสือ Freedom Travel เกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พร้อมทั้งหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก สามารถติดตามรายละเอียดได้จากหนังสือ Freedom Travel ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

       

Facebook Comments
ser