ล่าสุด

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมืองจังหวัดตรัง โดยกรรมการผู้จัดการ คุณชัชชม เหล่าฤทธิไกร ซึ่งได้มีความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอย่างต่อเนื่อง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 288,000 บาท ทั้งนี้ในงานคณบดีพบนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้ให้การต้อนรับ คุณธินยา ชัยแก้ว ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัด ซึ่งได้เดินทางมาพูดให้ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิด ในการทำงานให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2560 ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน ซึ่งได้จัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีในทุกสาขาวิชาของสำนักฯ ซึ่งประกอบด้วย

  1. นายนพรัตน์ แสงทอง (วิศวกรรมวัสดุ)
  2. นายชนาธิป จันทร์กลิ่น (วิศวกรรมวัสดุ)
  3. นายธนพนธ์ เพ็ชร์ดวงจันทร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  4. นายพีรพล ราชรักษ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  5. นางสาวมูรณี หนิหมะ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  6. นายศิครินทร์ พูลสวัสดิ์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  7. นายมูฮัมหมัดมัฮดี ขะรีทัดมา (วิศวกรรมโยธา)
  8. นางสาวชนัทฎา พันเจริญ (วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)
  9. นายพิเชษฐ ชาติเชื้อ (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
  10. นางสาวญนันทิยา แก้วเมือง (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

 

ทั้งนี้ขณะนี้ได้มีกลุ่มบริษัทที่อยู่ในความร่วมมือกับหลักสูตรต่างๆของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแล้วจำนวน 4 บริษัท เป็นจำนวนเงินกว่า 500,000 บาท โดยจะนำเข้ากองทุนการศึกษาจากงานวิจัยและบริการวิชาการของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาที่เรียนดีของสำนักวิชาต่อไป

 

นักศึกษา-บุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวนกว่า 40 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบ้านเมืองสะอาด ตามนโยบายของจังหวัด โดยร่วมรับผิดชอบในพื้นที่บ้านในถุ้ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนจากทุกโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และส่วนราชการต่างๆ ร่วมกับพี่น้องประชาชนภายในเขตตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่บริเวณปั๊มน้ำมันคาลเท็ค หน้าโรงพยาบาลท่าศาล ถึงสี่แยกหน้าทับ หมู่ที่ 7 อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา ส่วนอาคารสถานที่ขอแจ้งให้ทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอท่าศาลา จะดำเนินการติดตั้งสวิตซ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ REClOSER บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฝั่งขาเข้า) จึงต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. อาคารที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณโกสินธ์ ซ้ายหั่น โทร.081-8943016

ที่มา: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมการแข่งขัน start up thailand ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 จากการแข่งขัน start up thailand ครั้งที่ 3 ณ CentralPlaza Nakhon Si Thammarat ได้รางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท ในหัวข้อโครงงาน Heart Industy (การวัดคุณภาพของเครื่องจักรในโรงงาน) ประกอบด้วยนายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย และนายสุกฤษฎิ์์์ ชัยฤกษ์ ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ และดร.อนุรักษ์ ถุงทอง

สัมภาษณ์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผ่านวิทยุ MCOT (18/8/2560)

♥♫♫♥ วันนี้ชื่นชมหนุ่มสาววิศวกรกันดีกว่า กับรายการ"นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" พบกับ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มาพร้อมกับนักศึกษาหนุ่มหล่อ น้องเกมส์ นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมีปีที่3 สาวสวยน้องปอ น.ส.พัชรินทร์ แซ่ตั้ง นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาร่วมสนทนากัน และฟังกันยาวๆ ข่าวสารกิจกรรมดีๆเมืองนคร ในรายการ "อสมทดี๊ดี อสมทวาไรตี้" ขอเพลงได้นะคะโทร 075378517

โพสต์โดย ดีเจติ๊ก อสมท จุฑามาศ ศรีษะแก้ว บน 17 สิงหาคม 2017