logo

ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์  0-7567-2304 – 5, 0-7567-2383 (office) , 0-7567-3400 (Call Center)
โทรสาร 0-7567-2399

facebook : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
facebook : สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี