โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

United Nations’ SDGs 02 Zero hunger

SDGs

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ

Read More »
Facebook Comments Box