logo
ทำบุญตึก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญอาคารวิชาการ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร เสร็จกิจ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร. วรวรรณ พันพิพัฒน์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ ห้อง 124 อาคารวิชาการ 4 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพลพร้อมถวายสังฆทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานไปด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสาตร์และการออกแบบ เข้าร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทำบุญตึก
ทำบุญตึก
Facebook Comments Box