logo

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษาวิศวะจัดค่ายจิตอาสา

สโมสรนักศึกษาวิศวะ มวล. จัด“ค่ายจิตอาสา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวก […]

สโมสรนักศึกษาวิศวะ มวล. จัด“ค่ายจิตอาสา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ Read More »

ทำบุญตึก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญอาคารวิชาการ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนเทียร

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญอาคารวิชาการ 4 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน Read More »

ปัจฉิมรุ่น23

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 23

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศา

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 23 Read More »

ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13 Read More »

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลาก

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวะ จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศว

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวะ จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12 Read More »

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลาก

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11 Read More »

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลั

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10 Read More »