logo

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปัจฉิมรุ่น23

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 23

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางสำนักวิชาวิศวกรรมศา …

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่น 23 Read More »

ค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 13 Read More »

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลาก …

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวะ จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศว …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับสโมสรนักศึกษาวิศวะ จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 12 Read More »

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลาก …

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำของอาคารและศาสนสถานในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกับสโมสรนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 11 Read More »

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลั …

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10 Read More »

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ …

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม” Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9 Read More »