Home / กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมสำนักวิชา

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำ …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย SEED CAMP 2019

ในวันที่ 2-4 สิงหาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทค …

Read More »

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “กิจกรรมวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม R …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

SEED CAMP วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

SEED CAMP #ค่ายสำหรับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและน …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ” ครั้งที่ 1

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ” ครั้งที่ 1

ด้วยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสต …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักวิช …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการกิจกรรมยุววิศวกรและเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  …

Read More »
ser