logo

กิจกรรมสำนักวิชา

กีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 10

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล […]

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 10 Read More »

สัมมนา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2568”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี 2567 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2568” Read More »

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET Read More »

วิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเ

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET Read More »

วิศวกรรมเครื่องกล จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2567 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลแล

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์สุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 18 มกราคม 2567 คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 มกราคม 2567 คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

เปิดบ้านวิศวะโยธา

วิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักว

วิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวะ มวล. Open SET Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566

ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไทยบุร

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566 Read More »