กิจกรรมสำนักวิชา

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศ …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม  …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

Read More »

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ตัวแทนคณ …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศ …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย WU SET CAMP#1

ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรม …

Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

Read More »
ser