กิจกรรมสำนักวิชา

“SET SPARK” “จุดประกายฝันโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

“SET SPARK” “จุดประกายฝันโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 2 Read More »

ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564

      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวล …

ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 Read More »

กิจกรรมวิ่งประเพณีของชาววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเ …

กิจกรรมวิ่งประเพณีของชาววิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี ค …

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563”

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.45 น. ณ อาคารไทย …

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563” Read More »

หัวเว่ย จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy มุ่งเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท หัวเว่ย เท …

หัวเว่ย จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy มุ่งเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

       ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »