กิจกรรมสำนักวิชา

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 2

จดหมายข่าว (Newsletter) ฉบับที่ 2 ของสำนักวิชาวิศว …

Read More »

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาวิศวกรรม​ …

Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปร …

Read More »

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประกาศปรับใช้กา …

Read More »

Walailak Moving Forward – การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

การดูแลนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย …

Read More »

สวท. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้ …

Read More »

ความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์ของ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เรียบเรียงข่าว อาจารย์ ดร. ชิระวัฒน์  วัฒนพานิช

Read More »

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยวลัย …

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้บุคคลา …

Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์”

ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศ …

Read More »
ser