Home / ข่าวสาร / กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมสำนักวิชา

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

บริษัทเอเชียแปซิฟิคพาราวู้ดมอบทุนการศึกษาให้กับนัก …

Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เรีย …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม ทะเลสุข คนก็สุข : ศิลปะ ขยะ ทะเลโลก เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลา เมืองน่าอยู่” (Thasala Model : Smart and smile city)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Read More »
ser