กิจกรรมสำนักวิชา

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้สหกิจศึกษา ในหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญและดำเนินการ …

ตัวแทนคณาจารย์จากสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเรียนรู้สหกิจศึกษา ในหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

กิจกรรมกีฬาวิศวฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

กิจกรรมกีฬาวิศวฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

คณาจารย์ บุคลากร ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรง …

คณาจารย์ บุคลากร ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ค …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 Read More »

คณบดี คณาจารย์ ส.​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

คณบดี คณาจารย์ ส.​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23 แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที่ 23 แบบ New Normal Read More »

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563

ในระหว่างวันที่  4-6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณาจารย์สำนักวิช …

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563 Read More »

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาวิศวกรรม​ศาสตร …

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563 Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาต …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission Read More »

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประกาศปรับใช้การเรีย …

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »