โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสำนักวิชา

หัวหน้าสาขาวิชา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ มวล. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หัวหน้าสาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรร …

หัวหน้าสาขาวิชา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ มวล. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเพื่อขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรจาก ABET” Read More »

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ …

วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งกีฬาวิศวะฯ สัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 9 Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง

วันที่12 พฤษภาคม 2566 รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง Read More »

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกร …

นักศึกษาวิศวะเตรียมความพร้อม ฟังบรรยายพิเศษจากสภาวิศวกรในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565

ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ อาคารไทยบุร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565 Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง 5301 อา …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนพุนพินพิทยาคม Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง

ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ สำ …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสตรีพัทลุง นครศรีธรรมราช

ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ สำ …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสตรีพัทลุง นครศรีธรรมราช Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช

ในวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ สำ …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช Read More »