โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมสำนักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช

ในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช

ในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช Read More »

แนะแนวโรงเรียนขนอมพิทยา

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช

ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ สำ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชาก …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณาจารย์และนักวิชากา …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก Read More »

วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี”

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) ตัวแทนบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศ …

วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาวิศวกรรม …

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 Read More »

รับสมัครอาจารย์ใหม่

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลื …

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/65”

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.  สำนักวิชาวิ …

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/65” Read More »