แวววรรณ อินทร์ขัน

ศิษย์เก่าวิศวะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับศ …

ศิษย์เก่าวิศวะฯ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ 2564 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564

ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนั …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564 Read More »

แนะแนวออนไลน์ พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาปี 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาส …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล Read More »

แนะแนวออนไลน์ ห้วยยอด ตรัง

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ร.ร. ห้วยยอด ตรัง

คณาจารย์ นักวิชาการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ร.ร. ห้วยยอด ตรัง Read More »

แนะแนวออนไลน์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

คณาจารย์ นักวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล Read More »

Online Learning

Online Learning ปรับตัวสู่การสอน “Online” เลี่ยง COVID–19 ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์

เนื่องด้วย ในสถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออ …

Online Learning ปรับตัวสู่การสอน “Online” เลี่ยง COVID–19 ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ดร. ประชิด สระโมฬี

“ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด” ได้รับการเผยแพร่ในช่อง YouTube: MOST science Channel ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

“ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด” ได้รับการเผยแพร่ในช่อง YouTube: MOST science Channel ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี Read More »

ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ

อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

อาจารย์ ดร. มนเทียร เสร็จกิจ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” Read More »

อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์”

อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

อาจารย์ ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร

ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ในวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. หลักสู …

ไฟฟ้ากับความปลอดภัยภายในอาคาร บรรยายพิเศษโดยศิษย์เก่า หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า Read More »