แวววรรณ อินทร์ขัน

คณาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย …

คณาจารย์สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ส.วิศวะฯ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมนำความรู้สู่สังคมและอุตสาหกรรม Read More »

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง!!! คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันโควิด-19

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ CO …

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง!!! คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันโควิด-19 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยปริญญานิพนธ์

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ Read More »

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษ …

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564 Read More »

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563”

ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.45 น. ณ อาคารไทย …

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมจัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563” Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564​ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ปร …

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ “นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม” หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ …

ขอแสดงความยินดี กับ “นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม” หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

       ในวันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท สุขมาก …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักวิชาการ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช Read More »