รางวัลและผลงาน

สองทีมจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลผลงานปริญญานิพนธ์เข้าประกวดในโครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดย …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ สร้างชื่อคว้ารางวัลเวทีระดับชาติ สะพานไม้จำลอง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสต …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม. วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 14

ในวันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศว …

Read More »

อาจารย์ ดร.ศิราพร ศักดิ์พรหม ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. มนเทียร  เสร็จกิจ อ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ได้คะแนนสูงสุดในการสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทค …

Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการอบรม UKPSF รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ด …

Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางรองชนะเลิศอันดับ 1

ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »
ser