logo

รางวัลและผลงาน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ คว้า 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน

สุดปัง !!! นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ คว้า 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน จากกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I – New Gen Award 2024) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ […]

สุดปัง !!! นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ คว้า 1 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน จากกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I – New Gen Award 2024) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

วันพุธ ทีี่ 10 มกราคม 2567 ในที่ประชุมบริหาร มหาวิทยาลั

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย Read More »

นศ.วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มวล. ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566

นศ.วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มวล. ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

นศ.วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มวล. ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2566 Read More »

สุดเจ๋ง! เด็กวิศวะม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน

สุดเจ๋ง! เด็กวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

สุดเจ๋ง! เด็กวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน Read More »

นายกสโมสรนักศึกษา ได้รับรางวัลเกียรติคุณ "ต้นกล้าแห่งความดี"

ขอแสดงความยินดี กับ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว นายกสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน

ขอแสดงความยินดี กับ นายพงศภัค หิ้นจิ้ว นายกสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปี 2566 Read More »

คว้ารางวัลงาน R2M ระดับภูมิภาค

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กวาดรางวัลการแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดี ทีมนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กวาดรางวัลการแข่งขัน R2M ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 11 Read More »

คณาจารย์และนักศึกษา เข้ารับเกียรติบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

คณาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร

คณาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ เข้ารับเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ได้รับรางวัล ผู้สร้างชื่อเสียง Read More »

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน “สิทธิบัตรฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เรื่อง “การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน”

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน “สิทธิบัตรฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เรื่อง “การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน “สิทธิบัตรฉบับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เรื่อง “การปรับปรุงความคงทนของไม้ยางพาราโดยการต้มในน้ำร้อนภายใต้ความดัน” Read More »

เจ๋ง!! อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2023

เจ๋ง!! อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2023

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ

เจ๋ง!! อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2023 Read More »