รางวัลและผลงาน

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021

Huawei ICT Academy ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและสถาบันกา …

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021 Read More »

คณบดี สวท. มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ระดับมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ร …

คณบดี สวท. มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ระดับมาตรฐานสากลตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์เจ๋ง กวาดรางวัลชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึ …

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์เจ๋ง กวาดรางวัลชนะเลิศ ประกวดสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนบน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน Read More »

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ภา …

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2021 Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบ 2 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบ 2 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริห …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยปริญญานิพนธ์

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยปริญญานิพนธ์ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยว …

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่น ประเภท Premium ประจำปี 2563 Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ “นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม” หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ …

ขอแสดงความยินดี กับ “นางสาวณัฐกฤตา นกขุ้ม” หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลจากงานวิจัยแห่งชาติ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ จาก ศูนย์ความเป …

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลจากงานวิจัยแห่งชาติ 2564 Read More »