โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤต ฝันเซียน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กฤต ฝันเซียน อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

มบดอกไม้แสดงความยินดี

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

ในวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” Read More »

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” Read More »

นศ.วิศวฯไฟฟ้า มวล.คว้าเหรียญรางวัลเรียนดีพระราชทาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห …

นศ.วิศวฯไฟฟ้า มวล.คว้าเหรียญรางวัลเรียนดีพระราชทาน ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.82 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ ที่ผ่านเข้ารอบประกวดการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการนำเสนอรอบระดับภูมิภาค (ภาคใต้)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงแรม Infinity Aona …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ ที่ผ่านเข้ารอบประกวดการแข่งขันโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 กิจกรรมการนำเสนอรอบระดับภูมิภาค (ภาคใต้) Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow Read More »

เจ๋ง!! คว้ารางวัล 3 ปี ซ้อน นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2021

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโน …

เจ๋ง!! คว้ารางวัล 3 ปี ซ้อน นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2021 Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ Top 2% ของโลก

เจ๋ง!! รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ Top 2% ของโลก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

เจ๋ง!! รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับ Top 2% ของโลก Read More »

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

วันนี้ 14 ก.ย. 65 เวลา 13.00น. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำ …

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ดาวรุ่ง ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์วิศวะ มวล. ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »