รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศบทความยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จากวารสาร G&G

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศบทความยอดเยี่ยมประจำปี 2019 จากวารสาร G&G Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมลงนามความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษากับบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สม …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมลงนามความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษากับบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) Read More »

สาขาวิศวกรรมโยธาจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายในงานฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ร …

สาขาวิศวกรรมโยธาจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง ความท้าทายในงานฐานรากและโครงสร้างใต้ดิน Read More »

นศ. วิศวกรรมโยธา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ …

นศ. วิศวกรรมโยธา สร้างชื่อคว้ารางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี Read More »

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคคลา …

อธิการบดีได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF Read More »

นักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิศวกรร …

นักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธ …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบโล่รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่อาจารย์ที่ผ่านการรับรองการสอนภายใต้กรอบ UKPSF Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลจากโครงการ STSP Innovation Awards 2020

ผลงานนวัตกรรมระบบผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้งได้รับรางวัลรองช …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลจากโครงการ STSP Innovation Awards 2020 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร อาจาร์ยหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร อาจาร์ยหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »