logo

กิจกรรมนักศึกษา

แข่งขันหุ่นยนต์ เคลื่อนที่อัตโนมัติ ROBOMASTER 2024

นศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ เคลื่อนที่อัตโนมัติ ROBOMASTER 2024

เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูต […]

นศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ เคลื่อนที่อัตโนมัติ ROBOMASTER 2024 Read More »

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องล้างภาชนะ มูลค่า 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 คณาจารย์และนักศึกษาสาขา

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องล้างภาชนะ มูลค่า 200,000 บาท Read More »

มอบสัญลักษณ์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบสัญลักษณ์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ตึกสถาปัตยกรร

พิธีมอบสัญลักษณ์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 Read More »

เปิดบ้านวิศวกรรม

เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน 4 โรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดบ้านวิศวกรรมศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียน 4 โรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในอนาคต โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในอนาคต โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สำนั

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างในอนาคต โดย บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด – SICON (นครศรีธรรมราช)

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มวล. ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอส์คอนกรีต จำกัด – SICON (นครศรีธรรมราช) Read More »

เตรียมความพร้อมสู้งานด้านอาชีพ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สายงานด้านอาชีพนักพัฒนาระบบ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สายงานด้านอาชีพนักพัฒนาระบบ Read More »

ISO 14001:2015

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเข้าใจและการนำไปใช้งานของมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม

โครงการฝึกอบรมระบบหลักสูตรเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบการจัดกา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเข้าใจและการนำไปใช้งานของมาตรฐาน ISO 14001:2015 สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม Read More »

เรียนรู้นอกห้องเรียนระบบไฟฟ้า ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานีไฟฟ้า Indoor GIS ระบบ 115-33kv มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง บ้านในถุ้ง

วันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิ

โครงการสานสัมพันธ์ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายฝั่ง บ้านในถุ้ง Read More »