กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ส …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม “Thai Obayachi winter camp 2019”

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโย …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส …

Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทัศนศึกษาดูงาน สถานีหาดกังหัน 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันพฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรเทคโ …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามมาสเตอร์คอนกรีต จำกัด

ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมเคมี ทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี จัดกิจกรรมอบรมข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 หลักสูตรวิศวกร …

Read More »
ser