กิจกรรมนักศึกษา

รับปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์อาหารกลางคืน โดยนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ชั้ …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ สอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมไฟ …

Read More »

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ส …

Read More »

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรม “Thai Obayachi winter camp 2019”

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโย …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดสอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส …

Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

Read More »
ser