โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 66 นักศึกษาขั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรร …

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน โรงน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษาหลักสูตรวิศวก …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาว …

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา Read More »

นักศึกษาไฟฟ้า ดูงานโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี

ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษาหลักสูตรวิศว …

นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ทัศนศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีเเละเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นทีชัย จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณ …

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีเเละเคมีเภสัชกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นทีชัย จำกัด Read More »

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1500 ที่นั่ง …

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล.

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น.นายจูรี นุ่มแก้ว แห่ …

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล. Read More »

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ …

ปัจฉิมแสดงความยินดีพี่บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเคมี Read More »

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “

ในวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเ …

วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มวล. เชิญศิษย์เก่าบรรยายพิเศษ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเคมี “ Read More »