กิจกรรมนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตธนาตย์ รัตนพันธุ์นักศึกษาชั้นปีที่3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer ภาคใต้

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร …

ขอแสดงความยินดีกับนายรัตธนาตย์ รัตนพันธุ์นักศึกษาชั้นปีที่3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer ภาคใต้ Read More »

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจ …

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 10 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมในหัวข้อ Software Testing in Real World

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ Sof …

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมในหัวข้อ Software Testing in Real World Read More »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย และคัดเลือดลีดเดอร์และคฑากร

งานแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี เพ …

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย และคัดเลือดลีดเดอร์และคฑากร Read More »

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563

นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ผ่านช่วงระยะเวลาในก …

กิจกรรมติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน ครั้งที่ 1/2563 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 14 สิงหาคม นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิ …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2563 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการซอฟต์แวร์ แบบ SCRUM

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดโครงการค่ายอบรมเชิง …

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการซอฟต์แวร์ แบบ SCRUM Read More »