Home / ข่าวสาร / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน …

Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศา …

Read More »

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

      สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตัดต่อสายใยแก้วนำแสง” ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

         หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้ …

Read More »

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

  นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จ …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม 2561 กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาดูงานประจำปีการ …

Read More »

สาขาวิชาเทคโนโลนีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 และปีที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางทะเล

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เรีย …

Read More »
ser