กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564

ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนั …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า จัดกิจกรรมคณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564 Read More »

แนะแนวออนไลน์ พิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาปี 1 สำนักวิชาวิศวกรรมศาส …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล Read More »

แนะแนวออนไลน์ ห้วยยอด ตรัง

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ร.ร. ห้วยยอด ตรัง

คณาจารย์ นักวิชาการ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ ร.ร. ห้วยยอด ตรัง Read More »

แนะแนวออนไลน์

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

คณาจารย์ นักวิชาการสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรมขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมรับฟัง "การอบรม หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001"

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001”

ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2564 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชก …

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “หลักสูตรมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001” Read More »

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ... " บทบาท wood adhesive polymer ในอุตสาหกรรมไม้ " โดยท่านวิทยากรพิเศษ คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จ …

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณอนุพงศ์ อินทวงศ์ Read More »

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณสุพัฒตรา องคุตรานนท์ และ คุณนันทิยา มหิงสุพรรณ

ในวันที่ 4 สิงหาคม  2564 หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ …

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สู่เส้นทางอาชีพปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ โดยวิทยากร คุณสุพัฒตรา องคุตรานนท์ และ คุณนันทิยา มหิงสุพรรณ Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ "โลกของหุ่นยนต์" (World of Robots)

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “โลกของหุ่นยนต์” (World of Robots)

ในวันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2564 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและ …

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “โลกของหุ่นยนต์” (World of Robots) Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ....เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย...ให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ….เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย…ให้แก่นักศึกษา

ในวันพุธ ที่ 21 กรกฏาคม 2564 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญ …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เชิญวิทยากร คุณณัฐพิมล เนาวคุณ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ….เส้นทางการเรียน สู่เป้าหมาย…ให้แก่นักศึกษา Read More »

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต…เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเ …

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต…เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา Read More »