Home / korrakot

korrakot

คณาจารย์ นักวิชาการและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรม The Trainer Kidbright ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์น …

Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระห …

Read More »

สิ้นสุดการรอคอยกับผลการคัดเลือก “โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา GSB Startup University Model”

 

Read More »

บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. เพื่อเชิญชวนรุ่นน้องไปฝึกงานในปีหน้า

    บริษัท อินโนเวชั่น มอบทุน ว่าที่ วศ.ไฟฟ้า-มวล. …

Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมี 2 ท่าน

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิท …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574 …

Read More »
ser