Home / กิจกรรมนักศึกษา / นักศึกษาSER ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

นักศึกษาSER ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ.วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นำทีมโดย สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ/วิศวกรรมพอลิเมอร์ โดย อ.ดร. อุเทน  ทับทรวง เป็นหัวหน้าโครงการ

 

 

Facebook Comments

About korrakot

ser