แวววรรณ อินทร์ขัน

มาแล้วจ้า!!! ค่ายCom Camp 29-31 มีนาคม 2561 สำหรับน้องๆมัธยมที่สนใจในวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานนี้ฟรีตลอดงานนะคะ

มาแล้วจ้า!!! ค่ายCom Camp 29-31 มีนาคม 2561 สำหรับน้องๆ …

มาแล้วจ้า!!! ค่ายCom Camp 29-31 มีนาคม 2561 สำหรับน้องๆมัธยมที่สนใจในวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ งานนี้ฟรีตลอดงานนะคะ Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                                        …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 รอบภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561

  หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการ …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน ผสานกับการปฏิบัติจริงให้เกิดประสบการณ์ ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 Read More »

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศว …

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561 Read More »

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ร่วมกันแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์แล …

ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รางวัลชนะเลิศผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

      สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึ …

สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำนักศึกษา ปี3 ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสยามมาสเตอร์คอนกรีตจำกัด อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตัดต่อสายใยแก้วนำแสง” ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

         หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ &#8 …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การใช้เครื่องมือการตัดต่อสายใยแก้วนำแสง” ในวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 Read More »

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2

  นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโคร …

นักศึกษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดโครงการค่ายโลมาคล้องเกียร์ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 2 Read More »