โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัย

เยี่ยม!! รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ ให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการช่อง NBT ในการพัฒนางานวิจัย “ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ได้ …

เยี่ยม!! รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฯ ให้สัมภาษณ์และบันทึกรายการช่อง NBT ในการพัฒนางานวิจัย “ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก” Read More »

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในงาน CCF 2023

ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.พรรณนิภา เชาวน …

คณาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ในงาน CCF 2023 Read More »

นักวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา เพื่อตรวจจับแกนไม้โดยอัตโนมัติที่มีความถูกต้องแม่นยำ 100% เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไม้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

นักวิจัยหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพารา เพื่อตรวจจับแกนไม้โดยอัตโนมัติที่มีความถูกต้องแม่นยำ 100% เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปไม้ Read More »

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้อนรับคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุน

วันนี้ (11 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช่อปร …

คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ต้อนรับคณะผู้บริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มาตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยที่รับทุนสนับสนุน Read More »

คณบดีจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียมาหาความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาวิศ …

คณบดีจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียมาหาความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ขอแสดงความยินดี แด่คณาจารย์ผู้มี ผลงานวิจัย ตีพิมพ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 65

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน 65 Read More »

ทีมนักวิจัย ส.วิศวะ วลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีอบไม้ปาล์มให้รวดเร็ว ไม่แตกไม่ยุบตัว นำต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งสู่อุตสาหกรรมไม้

ทีมนักวิจัย ส.วิศวะ วลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีอบไม้ปาล์มให้รวดเร็ว ไม่แตกไม่ยุบตัว นำต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งสู่อุตสาหกรรมไม้ สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ ม. …

ทีมนักวิจัย ส.วิศวะ วลัยลักษณ์ ค้นพบวิธีอบไม้ปาล์มให้รวดเร็ว ไม่แตกไม่ยุบตัว นำต้นปาล์มน้ำมันเหลือทิ้งสู่อุตสาหกรรมไม้ สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนกรกฎาคม 65 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมิถุนายน 65 Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี Read More »