logo

งานวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิดวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ใน Scopus

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนมกราคม 2565 Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มวล. ประชุมแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ วช. และ อ.อ.ป. เพื่อหาแนวทางทำวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราร่วมกัน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 รศ.ดร.นิรันดร มาแทน และ …

นักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มวล. ประชุมแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ วช. และ อ.อ.ป. เพื่อหาแนวทางทำวิจัยการใช้ประโยชน์ไม้ยางพาราร่วมกัน Read More »

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช.

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

นักวิจัย ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย วช. Read More »

อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021

เจ๋ง!! อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

เจ๋ง!! อาจารย์วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ติดอันดับใน World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021 Read More »

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบ …

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) Read More »

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนาม MOU กับบริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุมพัฒนาโครงการวิจัย มองไกลถึงปี 2566

ในวันที่ 24 พ.ย. 64 มีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนิ …

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุมพัฒนาโครงการวิจัย มองไกลถึงปี 2566 Read More »

สรุปผลงานเด่นทางด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลงานเด่นทางด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

สรุปผลงานเด่นทางด้านการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิศวะฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่มีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติฐานข้อมูล Scopus ประจำเดือนตุลาคม 2564 Read More »

ดร. ประชิด สระโมฬี

“ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด” ได้รับการเผยแพร่ในช่อง YouTube: MOST science Channel ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

“ถ้วยยางป้องกันการสัมผัสลูกบิด” ได้รับการเผยแพร่ในช่อง YouTube: MOST science Channel ผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชิด สระโมฬี Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Published) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accepted) ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินกับอาจ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Published) และได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accepted) ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 Read More »