โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวะร่วมกับศูนกิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 Dr. Yasumin Thaisomboon Huang ผู้อำนวยการศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University (HEU) ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเข้าเยี่ยมชมศูนย์กิจการนานาชาติ โดยมี ผศ. ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และ ผศ. ดร. กมล ถิ่นสุราษฎร์ อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ประสานงานด้านต่างประเทศของสำนักวิชา ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยด้านความร่วมมือที่ได้มีการประชุมทางระบบ Zoom Cloud Meeting ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร 3+1 ในสาขา AI การวิจัยร่วม และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โดยในส่วนของนักศึกษานั้นจะเน้นการส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาก่อน และการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาจีนให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในระบบ 3+1 ทางด้านการศึกษาภาษาจีน ทาง HEU จะจัดอบรมภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่สามารถสอบ HSK ได้ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติจะทำการสำรวจผู้สนใจในโอกาสต่อไป

จากนั้น Dr. Yasumin Thaisomboon Huang ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในขณะนี้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ การเจรจาจึงมีความลงตัวอย่างมากในการช่วยสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดตั้งศูนย์ภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรูปแบบของศูนย์ภาษาจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University (HEU) ซึ่งทางศูนย์ Sino-Thai มีบุคลากรพร้อมที่จะ support การเรียนการสอนในทันที และหากศูนย์ได้เริ่มดำเนินการภารกิจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน นักศึกษาที่เรียนผ่านศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University (HEU) จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบ HSK อีกด้วย นับว่าเป็นความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยได้รับความกรุณาจาก HEU อย่างยิ่ง ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปนั้น ทางสำนักวิชาศิลปศาสตร์จะต้องดำเนินการในเชิงรายละเอียดต่อไป

สำหรับสำนักวิชาอื่นๆ ที่มีความสนใจจะทำความร่วมมือกับ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University (HEU) และคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฮาร์บิน นั้น สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกัน เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความร่วมมือ MOU อยู่แล้ว สำนักวิชาที่สนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ศูนย์กิจการนานาชาติและสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์บิน จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อที่ HEU ทางระบบ Zoom ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ที่ Zoom 会议 https://us05web.zoom.us/j/85715027727…

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.wu.ac.th/th/

Facebook Comments Box