โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมมือกับต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับ Prof. Dr. Samir Kumar Khanal, Visiting Professor ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 (Reinventing University 2023)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยียินดีต้อนรับ Prof. Dr. Samir Kumar Khanal, Visiting Professor ในโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2566 (Reinventing University 2023) Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Kiyota Hashimoto จากมหาวิทยาลัย Shunan University

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 113 อาคารวิชาการ 4 …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือความร่วมมือกับ Professor Kiyota Hashimoto จากมหาวิทยาลัย Shunan University Read More »

คณาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “WOOD: Natural Building Material of the 21st Century”

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสด …

คณาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “WOOD: Natural Building Material of the 21st Century” Read More »

คณบดีจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียมาหาความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาวิศ …

คณบดีจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียมาหาความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ Read More »

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์ …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมหารือมหาวิทยาลัย Harbin Engineering ทำหลักสูตรดับเบิลดีกรี Read More »

วิศวะร่วมกับศูนกิจการนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 Dr. Yasumin Thaisomboon Huan …

ศูนย์กิจการนานาชาติร่วมกับวิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ Sino-Thai Science and Cultural Center of Harbin Engineering University Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร. สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย Read More »

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

คณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไ …

ระบบอบไม้อัตโนมัติ DryWooD (Walailak University) หนึ่งในผลงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ Read More »

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science

เมื่อวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย …

อาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มวล. เดินทางไปเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Harbin Engineering University และ Heilongjiang Academy of Science Read More »