Home / ข่าวสาร / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกันจัดโครงการโยธาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561

      คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิช …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิจัยกับภาคเอกชน DRY WOOD

อธิการบดี ม. วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือพัฒนางานวิ …

Read More »

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดเตรียมคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีความรู้และ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร …

Read More »
ser