Chirawat Wattanapanich

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021

Huawei ICT Academy ความร่วมมือระหว่างหัวเว่ยและสถาบันกา …

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขัน Thailand Huawei ICT Competition 2020-2021 Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบ 2 ระดับภูมิภาค ภาคใต้

การแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือ …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 (NSC 2021) รอบ 2 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ Read More »

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเรีย …

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563 Read More »

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบฝังตัว (Embedded System) ด้วยการพัฒนาโปรแกรมเชิงแบบจำลอง (Model-based Development) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที 26-27 ธันวาคม 2563

การพัฒนาโปรแกรมเชิงแบบจำลอง (Model-based Development) เ …

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบฝังตัว (Embedded System) ด้วยการพัฒนาโปรแกรมเชิงแบบจำลอง (Model-based Development) แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที 26-27 ธันวาคม 2563 Read More »

หัวเว่ย จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy มุ่งเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท หัวเว่ย เท …

หัวเว่ย จับมือ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือโครงการ Huawei ICT Academy มุ่งเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีให้แก่นักศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับตลาดงานในยุคดิจิทัล ภายใต้การดูแลของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานเพื่อประกวดในโครงการ YSC 2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ …

คณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานเพื่อประกวดในโครงการ YSC 2021 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับทีม STDA นักศึกษาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ได้รับรางวัลชมเชยและเข้ารอบเพื่อแข่งขันระดับภูมิภาค โครงการ R2M

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สิ …

ขอแสดงความยินดีกับทีม STDA นักศึกษาวิศวกรรมซอฟท์แวร์ได้รับรางวัลชมเชยและเข้ารอบเพื่อแข่งขันระดับภูมิภาค โครงการ R2M Read More »

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp for R2M เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสในการพัฒ …

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟท์แวร์ เข้าร่วมกิจกรรม Boot camp for R2M เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้ประกอบการ Read More »

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลั …

สำนักวิชาร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2563 Read More »