แวววรรณ อินทร์ขัน

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินก …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563 Read More »

กิจกรรมคัดเลือกดาว-เดือน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันพฤหัสที่ 22 สิงหาคม  2562 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห …

กิจกรรมคัดเลือกดาว-เดือน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ขำวิจิตร ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CEWU Workshop จากความร่วมมือ ของสาขาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ และ บริษัทเชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด

สาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มห …

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CEWU Workshop จากความร่วมมือ ของสาขาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ และ บริษัทเชียงใหม่วีระวิศวการ จำกัด Read More »

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางรองชนะเลิศอันดับ 1

ในวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศา …

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางรองชนะเลิศอันดับ 1 Read More »

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโล …

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ครั้งที่ 9 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินก …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก รับนักศึกษาใหม่ 2563 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย SEED CAMP 2019

ในวันที่ 2-4 สิงหาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ จัดค่าย SEED CAMP 2019 Read More »

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “กิจกรรมวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “วิ …

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตรฺ์และเทคโนโลยี เข้าร่วม “กิจกรรมวิ่งประเพณีสานสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 “ Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board)

ในวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม …

วิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) Read More »