logo

บริการวิชาการเก่า

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน Read More »

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษาส …

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

“KidBright Workshop for Student” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยี …

“KidBright Workshop for Student” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »

NECTEC eCamp

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338

เมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลั …

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) รุ่นที่ 338 Read More »