ข่าวสาร

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาต …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission Read More »

“KidBright Workshop for Student” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยี …

“KidBright Workshop for Student” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ม.วลัยลักษณ์ Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำ …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในจังหวัดกระบี่ Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง

ในวันวันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย WU SET CAMP#1

ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่าย WU SET CAMP#1 Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเท …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ออกประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จ.นครศรีธรรมราช Read More »