logo

“KidBright Workshop for Student” วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ นำทีมโดยอาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการ “KidBright Workshop for Student” ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.5 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMEP โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ Click 

Facebook Comments Box