logo

SDG-TH-02-Zero hunger

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. มหา […]

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ วันที่ 22 ม.ค. 2564​ ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ปร

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัติศัย รักมาก และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมเคมี พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บริการวิชาการ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างมูลสุกรและของเสียที่มีในชุมชน ณ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช Read More »