logo

รางวัลและผลงาน

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์กฤต ฝันเซียน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” Read More »

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

เด็กวิศวะมวล คว้าเงินแสน จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Read More »

เด็กวิศวะมวล กวาดรางวัลเพียบ การประกวดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

เด็กวิศวะมวล กวาดรางวัลเพียบ การประกวดสินค้าหรือบริการต้นแบบ (Prototype) ทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน Read More »

วิศวะเจ๋ง!! วิศวกรรมไฟฟ้าและปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก Startup Thailand League 2023

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

วิศวะเจ๋ง!! วิศวกรรมไฟฟ้าและปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก Startup Thailand League 2023 Read More »

เจ๋ง!! นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโ …

เจ๋ง!! นศ.วิศวะโยธา มวล. คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 Read More »

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ ” Read More »

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องหมุนท่อนซุงไม้ยางพาราเพื่อวางแนวแกนไม้อัตโนมัติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง เครื่องหมุนท่อนซุงไม้ยางพาราเพื่อวางแนวแกนไม้อัตโนมัติ Read More »

เยี่ยม นักศึกษาสำนักวิศวะ คว้ารางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึ …

เยี่ยม นักศึกษาสำนักวิศวะ คว้ารางวัลประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รอบมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปิโตรเคมีฯ และ ไฟฟ้า ทีม Spark Energy ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุน TED Fund 100,000 บาท

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ปิโตรเคมีฯ และ ไฟฟ้า ทีม Spark Energy ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุน TED Fund 100,000 บาท Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนโครงการ 2023 International Internship Program จากประเทศไต้หวัน

นางสาวศิรดา บุญช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรร …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนโครงการ 2023 International Internship Program จากประเทศไต้หวัน Read More »