logo

กิจกรรมสำนักวิชา

กิจกรรมคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมคณบดี คณาจ …

กิจกรรมคณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา Read More »

เปิดตัวค่ายสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

มารู้จัก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัย …

เปิดตัวค่ายสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร Read More »

คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 สภาวิศวกร นำโดย รองศาส …

คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า Read More »

จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดพิธีมอบเสื้อวิชาช …

จัดพิธีมอบเสื้อวิชาชีพให้แก่นักศึกษา รุ่นที่ 20 Read More »

สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101

ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางสาขาวิศวกรรมเ …

สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ภาคสนามรายวิชา CPE59-101 Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ม.วลัยลักษณ์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 28,574,300 …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา Read More »