แวววรรณ อินทร์ขัน

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง และรองศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยธิติกุล อาจารย์ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นปกวารสาร Journal of Colloid and Interface Science volume 566 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. วิชิตพันธุ์  ร …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ได้รับการรับรองจาก UKPSF Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ สอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ

ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ส …

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม.วลัยลักษณ์ สอบ Exit Exam จำลองสอบเพื่อขอใบรับรองวิชาชีพ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับการรับรองจาก UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ &n …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับการรับรองจาก UKPSF Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์”

ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ …

ขอเชิญคณาจารย์ ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนบทความเพื่อส่งตีพิมพ์” Read More »

สองทีมจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลผลงานปริญญานิพนธ์เข้าประกวดในโครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมีอาจ …

สองทีมจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลผลงานปริญญานิพนธ์เข้าประกวดในโครงการ “Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers Read More »

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์และนักศึกษาส …

นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา การลงพื้นที่บริการวิชาการ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช Read More »

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ …

สโมสรนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารเพื่อเข้าร่วมประเพณีบุญให้ทานไฟ สนองตอบนโยบาย“นครศรีธรรมราช เมืองแห่งอารยธรรม” Read More »

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 “

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “ค …

ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คณบดี คณาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 “ Read More »