แวววรรณ อินทร์ขัน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow Read More »

สวท. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่ …

สวท. มุ่งเสริมสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF Read More »

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1

เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

เปิดตัวจดหมายข่าวสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 1 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Senior Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวะ ที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น​ รอบมหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิท …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวะ ที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น​ รอบมหาวิทยาลัย Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาคว้าทุนสนับสนุนการวิจัยโครงงาน Senior Project

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาคว้าทุนสนับสนุนการวิจัยโครงงาน Senior Project Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับน …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2562 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF Read More »