logo
นักวิจัยวิศวะ เจ๋ง!! คว้ารางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

เด็กวิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน​ ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม คว้ารางวัลในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระดับ ป.ตรี ประจำปี 2565 งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2 -5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้
1) รางวัลเหรียญทองและรางวัลระดับดี ได้แก่ นางสาวนันทิพร ทองรักจันทร์ และ นางสาวณัฎฐณิชา ศรีสุบัติ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี เจ้าของผลงานกระบวนการเมมเบรนคอนแทคเตอร์สำหรับการนำกลับแอมโมเนียมจากน้ำเสียโรงงานยางพาราในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต โดยมี ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2) รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวภัคมัย รักณรงค์ นางสาวนฤมล สิทธิเชนทร์ นายอัฟฮัม เจะกะบาซอ นายมูศอฟภัร นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา เจ้าของผลงานนวัตกรรมมอร์ต้าป้องกันรังสีจากของเสียการ์เนต มี ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอบคุณข้อมูลจาก www.wu.ac.th

Facebook Comments Box