logo
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ "การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการ “การอบไม้ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการยุบตัว”

วันนี้ (26 ก.ค.’65) เวลา 13.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาวิชาการกำเนิดอุตสาหกรรมใหม่ไม้ปาล์มน้ำมัน ครั้งที่ 1: เรื่อง “การแปรรูปไม้ปาล์มน้ำมันและไม้สายพันธุ์ปาล์มชนิดอื่นๆที่สามารถอบได้อย่างรวดเร็วโดยไม่แตกและไม่ยุบตัวพร้อมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยการศึกษาการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมันในรูปแบบใหม่แบบครบวงจรไปสู่กสารใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมทั้งรัฐและเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพกล่าวรายงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราชและผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วภาคใต้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.wu.ac.th/th

Facebook Comments Box