โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี”

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) ตัวแทนบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565 ณ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานสาธารณสุข ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานในพิธีเปิดพานกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ และเป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยสืบไป

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระกุศล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ขอบคุณข่าว https://www.wu.ac.th/th/news/21519

 

Facebook Comments Box