logo
ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 โดยมีนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความสำคัญในพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธหรือศาสนาอื่นๆ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของภาคส่วนและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการใส่ใจดูแลสุภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและทุกคนในครอบครัว ซึ่งในส่วนของ ม.วลัยลักษณ์ มีการเตรียมความพร้อมและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ได้ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบทั้ง Online และ Onsite ควบคู่กันไปกับมาตรการป้องกันและดูแลสถานการณ์โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยบุคลากรทุกฝ่ายทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม การฉีดพ่น ฆ่าเชื้อสถานที่ต่างๆเป็นระยะ การสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรอง และอื่นๆ รวมทั้งยังมีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ในการดูแลผู้มีความเสี่ยงสูงและผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และจากมาตรการทั้งหมดที่มีทำให้คาดว่าในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่จะถึงนี้ ม.วลัยลักษณ์จะสามารถเปิดการเรียนการสอน แบบ Onsite ได้ 100% ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมอีกครั้ง และเนื่องจาก ม.วลัยลักษณ์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนแบบ Online เต็มรูปแบบ ดังนั้น ชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจึงสำคัญมาก ไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาเพื่อหาความรู้ แต่ยังมีการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นภายในมหาวิทยาลัย ทั้งคณาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อน ซึ่งกระบวนการทุกอย่างภายในมหาวิทยาลัย คือ กระบวนการที่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้น ม.วลัยลักษณ์ จึงพยายามทำให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเรามีชีวิตที่สมบูรณ์

  

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.wu.ac.th/th

Facebook Comments Box