โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ …การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต…เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา โดยได้จัดบรรยายพิเศษโดยท่านวิทยากรพิเศษ ศิษย์เก่าสาขาวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 13 นางสาวชมัยพร กุมารจันทร์ และการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน” โดยท่านวิทยากรพิเศษ อาจารย์ทัดดาว รักมาก จากสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้รับข้อคิดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทำงานและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ พร้อมที่จะออกสหกิจศึกษาและพร้อมในการทำงานในภายภาคหน้า ทางหลักสูตรต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านที่สละเวลามามอบข้อคิดดีๆ

สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ...การเตรียมความพร้อมในอุตสาหกรรมในอนาคต...เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา
Facebook Comments Box