ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ออนไลน์

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ออนไลน์

ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านระบบ Zoom Meetings ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ new normal โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาใหม่ได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำคณะผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำระบบต่างๆให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมและเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมพูดคุยและต้อนรับนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาอย่างอบอุ่น ซึ่งนักศึกษาใหม่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้านจนกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นจากรัฐบาล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย

ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564 ออนไลน์

และสำนักวิชาฯ ได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการพบนักศึกษาซึ่งแยกตามหลักสูตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 

Facebook Comments Box