logo

พิธีไหว้ครู สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เพื่อแสดงความกตัญญู ความเคารพ และระลึกถึงผู้ให้ความรู้ โดยมีตัวแทนคณาจารณ์จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมพิธีการ นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชา
กิจกรรมมีกำหนดการ ดังนี้

ภาพประมวลกิจกรรม
 

Facebook Comments Box