นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ สร้างชื่อคว้ารางวัลเวทีระดับชาติ สะพานไม้จำลอง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม 1 รางวัล ในเวทีการแข่งขันวิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ 14 โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ ช่อประดู่  โดยมี ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม ซึ่งสามารถคว้ารางวัลการออกแบบ นำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท ทีมนำเสนอประกอบด้วย นายณรงค์กร กระโห้ทอง นางสาวปานขวัญ เจริญฤทธิ์ และ นางสาวภัคจิรา อ่อซ้าย

ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ควบคุมทีม กล่าวว่า นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวของทีมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถคว้ารางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการได้รางวัลเป็นครั้งแรก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากการทำงานเป็นทีม การฝึกฝน การทดลองทดสอบ แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ซึ่งนักศึกษาได้นำวิชาความรู้ที่ได้จากการศึกษาในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด การวางแผน จนนำมาสู่ความสำเร็จในผลงานครั้งนี้

นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ในการบูรณาการร่วมกันของนักศึกษา ที่สามารถนำความรู้ในวิชาชีพที่เรียนมาใช้ในการทดสอบสถานการณ์จริงในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเกณฑ์การแข่งขันที่มาตรฐาน ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แสดงความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพจนจนได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

ผู้เรียบเรียง : ผศ.ดร. วริษฐ์ วิปุลานุสาสน์

Facebook Comments