ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ได้รับทุนการศึกษา เทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเคมี คือ นางสาวอัสมา หวันตุหมัน นางสาวปวิณี เจริญฤทธิ์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้างเทสโก้โลตัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหลายๆสถาบัน

ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณ Faridah Mayi

Facebook Comments