นวัตกรรมต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไข่ปูอัตโนมัติ” วิจัยโดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โชว์ต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไ …

นวัตกรรมต้นแบบ “เครื่องเขี่ยไข่ปูอัตโนมัติ” วิจัยโดย ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »