แวววรรณ อินทร์ขัน

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563

ในวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักวิชาวิศวกรรม​ศาสตร …

คณบดีสำนักวิชา​วิศวกรรม​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ พบนักศึกษาใหม่​ ประจำปี​ 2563 Read More »

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

ผศ.ดร.นิรัติศัย รักมาก ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ผนึกพลังสร้างระบบก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากมูลสุกร ปั้นสู่ครัวเรือนต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร อาจาร์ยหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุธน ศรีวะโร อาจาร์ยหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

ผศ.ดร.กิตติพงค์ คุณจริยกุล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย Read More »

อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี”

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษ …

อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 3/2562

ด้วยงานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วนกิจการนักศึ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 3/2562 Read More »

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาต …

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS 4 Direct Admission Read More »

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประกาศปรับใช้การเรีย …

การเตรียมสอน ‘ออนไลน์’ เลี่ยง COVID – 19 ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow Read More »