คณาจารย์ ส.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ตัวแทนคณาจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ามอบขวัญปีใหม่ แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ทุกฝ่ายให้การอนุเคราะห์และสนับสนุน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งอวยพรในโอกาสปีใหม่ 2563

Facebook Comments