logo
ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. คณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูป ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 โดยมีนายราชันห์ สังเมฆ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พันเอกธรรมรัตน์ อองพลากร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 41 พันตำรวจเอกพฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี

จากนั้นพิธีการในหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา และนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 ต่อด้วยพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากร โดย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 100 คน พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี จำนวน 85 คน และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31
ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

ส.วิศวะ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

Facebook Comments Box