โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ได้รับทุนโครงการ 2023 International Internship Program จากประเทศไต้หวัน

นางสาวศิรดา บุญช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุน 2023 International Internship Program จาก The College of Engineering, National Chung Cheng University (CCU) ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาจะร่วมทำโครงการหัวข้อ “Object localization and recognition, and subject behaviour understanding for self-driving vehicles” โดยมี Prof. Oscal Tzyh-Chiang Chen จากภาควิชา Electrical Engineering เป็นผู้ดูแล

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 24 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ CCU จะมอบทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ประมาณ 1,500 ดอลลาร์ไต้หวัน และค่าตั๋วเครื่องบินสูงสุด 10,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

Facebook Comments Box