logo

คณบดีจากมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซียมาหาความร่วมมือกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 รองคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับคณบดีจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย พร้อมสานต่อความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น ณ ห้องประชุม 113 อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

Facebook Comments Box