logo
“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล

“จูรี” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง บบรรยายสร้างแรงบรรดาลใจ การเรียนและการทำงานแก่ นศ. วิศวะฯ มวล.

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30น.นายจูรี นุ่มแก้ว แห่งบ้านลานนกหว้า อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มาร่วมบรรยายพิเศษ“สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานในอนาคต”ให้แก่ นักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในกิจกรรม SET SPARK ครั้งที่ 3 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
www.wu.ac.th มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
Facebook Comments Box