โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ในพิธีก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 12/2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์และนักศึกษา ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ในรางวัล นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดอันดับ “ WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS” by Stanford University 2021 Elsevier, SciTech Strategies, Inc. และ Stanford University ได้เปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน Top 2% ของโลก World’s Top 2% Scientists by Stanford University 2021 ในสาขาวิชาต่างๆ แบ่งออกเป็น 22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย รวมมากกว่า 100,000 คน การคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น citation, co-authorship, และ h-index จัดลำดับนักวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพนักวิจัยจนถึงสิ้นปี 2020 (career-long citation impact) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ ได้ลำดับที่ 3,971 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 285,331 คน ในสาขา Materials

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

2. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2020 ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท ประกอบด้วย น.ส.พฤษภา บางเหรียง น.ส.ตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ น.ส.ภัคจิรา อ่อซ้าย และ นายณัฐนนท์ รามณี ในหัวข้อเรื่อง ประสิทธิภาพของการอัดแรงคานคอมโพสิตจากเหล็กประกอบและคอนกรีตเก่าสำหรับระบบพื้นชนิดบาง ภายใต้ชื่อทีม FSB WU โดยมี อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นที่ปรึกษา

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักศึกษา ส.วิศวกรรมศาสตร์ฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย

3. นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมี อาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ เป็นที่ปรึกษา คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers (SSI 4YE) โดยบริษัท สหวิริยา อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 2 ปีซ้อน

Facebook Comments Box