โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF ในระดับ Fellow ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ผ่านหลักสูตรอบรม UKPSF ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

ผศ กรกต สุวรรณรัตน์

อาจารย์ กรกต สุวรรณรัตน์ มีความเชี่ยวชาญในด้าน Computer System Design Embedded System Design Internet of Things Application Design

Facebook Comments Box