โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

“SET SPARK” “จุดประกายฝันโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดยสโมสรนักศึกษาฯ ร่วมกับทีมคณาจารย์ SET care จัดกิจกรรม SET SPARK ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ณ เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณมนฑล ณ นคร เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ My Home หรือที่หลายๆ คนยังคงเรียกติดปากกันว่า พี่ฑล ศิษย์เก่าของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท. ) รุ่นที่ 3 มาบรรยายแชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ เติมไฟให้กับน้องๆ นักศึกษาด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง โดยหัวข้อบรรยาย คือ พลิกวิกฤติชีวิตติดลบ บ่มเพาะประสบการณ์สู่นักธุรกิจพันล้าน และมุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ไม่กลัวที่เผชิญกับสิ่งใหม่ๆ และเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พี่ฑลนับได้ว่าเป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานและประสบความสำเร็จอย่างมาก เส้นทางชีวิตของพีฑลสามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพให้กับนักศึกษาในสำนักวิชาฯ

“SET SPARK” “จุดประกายฝันโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 2

ในการกลับมาเยือนบ้าน สวท. ครั้งนี้ พี่ฑลยังทำเซอร์ไพรส์ให้กับ ผศ.ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยเรียน เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือและเชื่อมั่นในตัวพี่ฑลเสมอ โดยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นจำนวน 60,000 บาท ให้กับสำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์ฯ เพื่อจัดสรรให้กับนักศึกษาแบบต่อเนื่องทุกปี และเป็นการมอบโอกาสให้กับคนที่มีความตั้งใจอยากเรียนแต่ขาดทุนการศึกษาอีกด้วย

วัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม SET spark เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบัณฑิตคนดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิสัยทัศน์ส่วนกิจการนักศึกษา หรือที่หลายๆท่านอาจรู้จักกันในนามโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เก่ง ดี มีสุข สำนักวิชาฯ เล็งเห็นว่าแรงบันดาลใจในการเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการผลักดันให้นักศึกษาใช้ชีวิตไปตามเป้าหมายของตนเองที่วางไว้ เมื่อมีแรงบันดาลใจ มีเป้าหมาย นักศึกษาก็จะสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นแล้วหากนักศึกษาเห็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการงาน การเรียน และกิจกรรมในระดับนานาชาติ นักศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อปรับสมดุลของชีวิตได้อย่างลงตัว ส่งเสริมให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียน และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ

Facebook Comments Box