โลโก้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564 ของแต่ละหลักสูตร ซึ่งสำนักวิชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 12 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 44 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 27 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 31 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 36 คน รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ ๒ โควตาพื้นที่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมัครผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564

Facebook Comments Box