นศ. วิศวกรรมโยธา ม.วลัยลักษณ์ เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดปริญญานิพนธ์เหล็ก SSI 4YE 2019

ผลงานนิสิตวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสำหรับพื้นชนิดบาง ในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด”เจ๋ง คว้ารางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ์ (Best of The Best) โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE ประจำปี 2019 รับทุนรวม 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ในการใช้งานโครงสร้างเหล็กให้เกิดประสิทธิภาพสู่วิศวกรรุ่นเยาว์ ภายในงาน SSI Steel Construction Virtual Forum 2020 ทางออนไลน์แพลตฟอร์ม มีผู้สนใจร่วมงานสัมมนารวม 200 คน

นายณัฐพล สุทธิธรรม หัวหน้างานด้านการพัฒนาธุรกิจเหล็ก งานก่อสร้าง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “SSI” กล่าวว่า “โครงการ Structural Steel Improvement for Young Engineers หรือ SSI4YE นั้น ทางทีมงาน Steel Construction Business Development (SCB) ยังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างเสริมให้น้องๆ นิสิตนักศึกษา ได้มีทักษะและความรู้ด้านงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มขึ้น ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย (Social Media) ในเฟสบุ๊คแฟนเพจ SSI4YE และผ่านการนำเสนอให้กับน้องๆ ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงงานปริญญานิพนธ์เพื่อประกวดแข่งขันหาผู้ชนะเลิศด้วยครับ”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 “เอสเอสไอ” ได้ดำเนินการจัดเวทีการแข่งขันให้กับน้องๆ ที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย แข่งขันในรอบ Best of The Best Senior Project Award ปี 2019 ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ภายในงาน SSI Steel Construction Virtual Forum 2020 งานสัมมนาด้านโครงสร้างเหล็กประจำปีของบริษัทฯ ในการค้นหาสุดยอดปริญญานิพนธ์จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และตัวแทนจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาทางออนไลน์รวม 200 คน

ผลการตัดสินของคณะกรรมการจาก 8 ผลงาน และผ่านการเข้ารอบสุดท้าย 4 ผลงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 2 ผลงาน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 ผลงาน ผลการตัดสินรางวัลสุดยอดปริญญานิพนธ์ Best of The Best Senior Project Award 2019 ในปีนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสำหรับพื้นชนิดบางในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด”โดย นางสาวพฤษภา บางเหรียง และ นางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ โดยมีที่ปรึกษา คือ ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (สาขาวิศวกรรมโยธา) เป็นผลงานยอดเยี่ยมที่สุด และได้รับคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ภายใต้เงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสินของโครงการฯ พร้อมได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท และโล่รางวัล

โครงการ Structural Steel Improvement (SSI) for Young Engineers หรือ SSI4YE มีการจัดงานแข่งขันเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง และมีผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ปี 2017 Best of The Best คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หัวข้อ พฤติกรรมการโก่งเดาะเนื่องจากแรงเฉือนของเอวคานที่มีการเสื่อมเสถียรภาพจากสนิม และการเสริมกำลังด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
ปี 2018 Best of The Best คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หัวข้อ ความคงทนของโครงสร้างเหล็กที่มีระบบป้องกันไฟ
ปี 2019 Best of The Best คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวข้อ พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่นเหล็กม้วนสำหรับพื้นชนิดบาง ในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด

Facebook Comments Box