logo

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมในหัวข้อ Software Testing in Real World

หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้มีการจัดกิจกรรมในหัวข้อ Software Testing in Real World นวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์ดิจิทัล โดยทีม​ Developer ของ​ Wisesight​ พี่ปุ้น พี่นีฟ พี่ปอ กิจกรรมได้จัดให้กับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 3

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ได้ฝึกใช้เครื่องมือในการเขียน test ได้เรียนรู้แนวคิด TDD (Test-Driven-Development) ที่ให้เริ่มจากการเขียน test ก่อนการเขียน code เพื่อโฟกัสเฉพาะการเขียน code เท่าที่จำเป็นและลดโอกาสเกิด bug ได้มากขึ้น ได้ลองทำ CI/CD (Continuous integration, Continuous delivery and Continuous deployment) เป็นการทำ automate ในการ deploy ขึ้น production และช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งใจเรียนและฝึกฝนเพื่อให้ประสบความสำเสร็จทั้งการเรียนและการทำงาน

Facebook Comments Box