logo

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมงานกีฬามหาวิทยาลัย และคัดเลือดลีดเดอร์และคฑากร

งานแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากสำนักวิชาการต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมหลักในการเชียร์การแข่งขันเป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งทุกปีจะต้องมีการฝึกซ้อมล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อไม่ให้การฝึกซ้อมกระทบต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทางสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปิดการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าที่เชียร์ลีดเดอร์ และตัวแทนฝ่ายต่างๆ ในวันที่ 4 กันยายน 2563

 

ระหว่างการคัดเลือกตัวแทนได้มีการสาธิตทีมตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ซึ่งได้ทำหน้าที่ต่างๆในปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. การนำเชียร์โดยทีมเชียร์ลีดเดอร์

2. การนำขบวนโดยทีมคฑากร

3. ทีมนำเชียร์ลีดปิศาจ

 

นอกจากนี้ทางสโมสรนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องผ่านกิจกรรมจับสายเทคระหว่างน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 2

Facebook Comments Box